यो कार्यक्रमको उद्देश्य ग्रीनविच र वरपरका नेपाली समुदायहरूलाई स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्नर उनीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा सल्लाह दिने हो।

यो स्वास्थ्य सुधार गर्नराष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS) द्वारा प्रदान गरिएका सुविधाहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे पूर्णरूपमा बुझ्ने अवसर हो।

NHS मा काम गर्ने नेपाली विशेषज्ञ, दन्त शल्यचिकित्सक र नर्सिङ स्टाफहरू हुनेछन्जसले
सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदि बारेकुरा गर्नेछन्
तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा सल्लाह दिनेछन्।

तपाईले उनीहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा नेपालीमा पनि कु रा गर्न सक्नुहुनेछ।

Date/Time

30 April 2022, 12 pm to 4pm

Venue
Plumstead Centre
232 Plumstead High St
London
SE18 1JL
Entrance from Quitler Road
Hall in the First Floor

Sign up for Newsletter

Sign up to stay up to date on our work around the world.