LIFE MEMBERS

BASU LAMICHHANE

SHANTI KUNWAR THAPA

TUKA SANDWELL

SUNITA CHATKULI

ANITA KHAREL BHANDARI

YAMUNA ALE

BINU LAMICHHANE

SABITRI RAI

AGYA KHANAL DHAKAL

KAMALA PANDEY

UMA DAHAL

RASHMITA SINGH DARLAMI

INDIRA BASHYAL

RACHANA BOGATI

PRASUNA KADEL

REKHA KHAREL

APSARA KHULAL

MIRA THAPA

BHIM LAXMI SHAKYA

SUSHILA KARKI

JUNUKALA BISWOKARMA

MANA SUNUWAR